Westiealliansens årsmöte 2016

Söndagen den 21 februari 2016 kl 13.00 i
Stockholm Kennelklubbs lokaler, Rindögatan 25, 115 58 Stockholm
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
E-post: styrelsen@westiealliansen.se

Årsmöteshandlingar

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster.
Alla ombeds att själva skriva ut dokumenten och ta med till årsmötet.
Här kan du öppna ett samlingsdokument för utskrift
  1. Dagordning
  2. Westiealliansens verksamhetsberättelse
  3. AUK:s verksamhetsberättelse
  4. Utställningskommittens verksamhetsberättelse
  5. Verksamhetsplan för 2016