WestieAlliansens huvudstyrelse 2016

   
Ordförande
Monica Richard
Sagovägen 20, Hässleholm
0705-18 36 86
ordforande@westiealliansen.se
Vice ordförande
Bengt Lindgren
Centralvägen 28D, 791 46 Falun
0708-99 63 78, 023-32621
viceordforande@westiealliansen.se
   
Sekreterare
Irene Eklund
Sjöhultet 531, 286 92 Örkelljunga
0705-25 16 48
sekreterare@westiealliansen.se
Kassör
Cathy Wendt Magnusson
Björkdalen, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
0768-58 31 30
kassor@westiealliansen.se
   
Ordinarie ledamot
Maria Pagmark
Kornettvägen 20, 192 73 Sollentuna
0738-01 42 53
pagmark.n@telia.com
Suppleant
Jan Lindén
Klubbvägen 5, 182 57 Danderyd
0705-76 71 05, 08-17 35 400 wasuppleant@kennelsw.se
   
Revisor
Anita Nyberg
Revisorssuppleant
Jan Grünberger
   
Avels-och Uppfödarkommitté
auk@westiealliansen.se


   
Klubbförsäljning
Kristina Ekstrand
shop@westiealliansen.se
WestieNytt
Annika Nilsson
Madelein Lindgren
Ewa-Marie Hörndal
Cathy Wendt Magnusson
   
Valphänvisning
Anne-Marie Lindén
Informationsansvarig
Annelie Söderlund
   
Hanhundsanvändning
Marianne Granqvist
TerrierPosten
Mikael Brisk
   
Beräkna Årets Westie
Monica Johannesson
Beräkna Årets Veteran
Lena Backman
   
Beräkna Årets Uppfödare
Marianne Grankvist
Utställningskommittén
Cathy Wendt Magnusson
utstallning@westiealliansen.se
 

Valberedning 2016
Karin Söderqvist (sammankallande)
Heidi Brännland
Anne-Marie Lindén


Har du något ärende till huvudstyrelsen kan du maila till styrelsen@westiealliansen.se