Mentalbeskrivning

10 moment för att beskriva mentaliteten hos din hund
 
Mentalbeskrivning (MH) är framtaget av Svenska Brukshundsklubben för att försöka få fram ett test som tittar på hundars nedärvda mentala egenskaper. Meningen är att man på detta sätt ska undvika att låta hundens träning och förarens skicklighet påverka resultatet. För att få genomgå mentalbeskrivningen ska hunden vara 12 mån fyllda och det finns även ett antal andra kriterier kring hundens fysik och hälsa som måste vara uppfyllda.
Mentalbeskrivning utförs av godkända Mentalbeskrivare och själva testet leds av en utbildad Testledare.
Testledaren går igenom testets 10 moment tillsammans med hund och förare, Mentalbeskrivaren observerar och för protokoll. För vart och ett av de 10 momenten finns ett antal beteenden som ska beskrivas och det finns för vart och ett av dessa fem stycken förtryckta alternativ för mentalbeskrivaren att välja på. Det är alltså inte en
betygsättning eller personlig bedömning som beskrivaren ska göra.
 
Exempel.
Vid moment 7 Ljudkänslighet ska bl a Rädsla beskrivas.
I protokollet har då beskrivaren följande 5 alternativ att välja på:
Stannar. Kort stopp.
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

En Mentalbeskrivning innehåller ingen värdering av vad som är bra och dåligt. Men visst är det så, att även om inget är rätt eller fel så vill man ju kanske inte gärna ha hundar som t.ex. får beskrivning 5 i exemplet ovan.
Det kan ju bli rätt tufft för en hund i vardagen om den blir så rädd att den måste fly vid skrammel och oljud.
Vid genomförd MH får man som hundägare ett skriftligt protokoll, detta skickas också till Kennelklubben och resultatet registreras. Dessa resultat kan sedan sammanställas för att t.ex. ge en rasprofil, dvs en sammanställning över de utmärkande egenskaper en viss ras visar.
Sådana rasprofiler hittar du publicerade hos www.genetica.se.
I dagsläget är det för få westies som genomgått MH för att en sådan rasprofil ska kunna skapas.

Hur går momentet till? Vad tittar beskrivaren på?
 
1 Kontakt Testledaren hälsar på hunden och tar sedan med sig   hunden i kopplet och går iväg en bit från föraren.
Hälsning, Samarbete; Hantering

2 Lek 1 Testledaren och föraren bollar en trasa mellan sig och den okopplade hunden ges tillfälle att leka/kampa med trasan.
Leklust, Gripande; Dragkamp
 
3 Jakt En pälsbit är fastsatt på ett rep och dras iväg medan hunden ser på. Sedan släpps hunden lös.
Förföljande, Gripande
 
4 Aktivitet Föraren skall, med kopplad hund, stå alldeles stilla i 3 min.
Hur hunden agerar (aktivitet/passivitet)
 
5 Avståndslek En okänd skum person (utklädd) rör sig ca 40 m från hund och förare. Personen tar fram en trasa och bollar med den för att sedan gömma sig i ett buskage. Sedan släpps hunden lös och man bedömer hur hunden agerar.
Intresse, Hot/agg, Nyfikenhet, Leklust, Samarbete.
 
6 Överraskning En stor(!) overall rycks upp precis framför hund och förare när dessa kommer gående.
Rädsla, Hot/agg, Nyfikenhet, Kvarstående rädsla,
Kvarstående intresse.
 
7 Ljudkänslighet Kedjor skramlar plötsligt till i en gömd tunna när hund och förare kommer gående.
 Rädsla, Nyfikenhet, Kvarstående rädsla, Kvarstående intresse.
 
8 Spöken Förare och hund står i skogen då två personer utklädda till spöken kommer vaggande ur skogen från var sitt håll och på ca 20 m avstånd.
 Hot /agg, Kontroll, Rädsla, Nyfikenhet, Kontakt
 
9 Lek 2 Samma som moment 2. Syftet är att se hur hunden agerar nu när den satts under press en längre stund.
 
10 Skott En för hunden dold skytt avlossar sammanlagt 4 skott.
Två då hunden aktiveras och två då hunden är passiv.