Gryt

Grytkaraktärsprov

Detta är den enklaste formen för grytprov.
Här ser man om hunden har intresse och mentala förutsättningar som grythund.
Samtidigt ser du dess rastypiska karaktär.
Provet är bra att använda ur avelsvärderingssynpunkt då det inte kräver
några större träningsinsatser.

Hunden ska gå in i en gång som har måtten 20x20cm i diameter
och mellan 2 och 4 meter lång.
I slutändan finns en levande grävling bakom ett galler.
Det är mot denna grävling hunden ska arbeta.
Man bedömmer tre moment
  - Arbetssätt vid kontakt med provdjuret
  - Skärpa
  - Skall , hörbarhet

Grytanlagsprov, sprängare

Här är provets ändamål att bedömma anlag och hur lämplig hunden är för grytjakt på räv.
Man vill att hunden visar stor rörlighet, lagom skärpa och ett snabbt anfallssätt som skulle få en räv att snabbt lämna ett gryt. Provgrytet, som även används vid träning, är sexkantigt med en gång tvärs igenom diagonalen .Grytet har två ingångar. Måttet på själva grytgångarna är 20x20cm. Det finns 3 gångar som hunden ska ta sig fram till grävlingen på.

Gång har ett liggande nålsöga som hunden ska forcera innan den är framme hos grävlingen.
Måttet på nålsögat är 13x17cm. I gång två är nålsögat av samma storlek men det står upp.
I tredje gången, diagonalen, är det en hylla 60 cm upp som hunden måste hoppa upp på och därefter är den framme hos grävlingen.
Grävlingen sitter alltid bakom ett galler.

Grytanlagsprov, förliggare
Provet används för att bedömma anlag och hur lämplig hunden är för grytjakt på grävling. Man vill här ha en hund som med lugnt och hörbart skall och utan onödiga angrepp mot grävlingen få grävlingen att ligga still. Taxen är som ras en typisk förliggare men även en del terrier fungerar utmärkt.
Provgrytet är samma som för sprängare men här har man dessutom en sandvall i grytet som hunden ska gräva sig igenom.
Grytapporteringsprov
Här ska hunden dra ut en död grävling, räv eller en "dummy" på ca 6 kg, klädd med skinn från något av de båda djurslagen ur en 6 m lång gång med måtten 20x20. Hunden får använda max 10 minuter för att utföra uppdraget.
Grytjaktsprov
För att bli svensk champion i gryt så måste hunden ha minst ett godkänt grytjaktsprov.
Här vill man under jaktliga former ute i naturlig miljö bedömma hundens egenskaper.
Man jagar alltså ute i naturen och har en domare med sig.
Provet bedöms på samma grunder som grytanlagsprov.

Till sist vill jag poängtera några saker:

att det är ingen fara för hunden under träning eller prov i provgryt då det alltid finns galler mellan hund och grävling.

att ingen hund blir aggressiv av att träna i gryt, tvärtom. De får ett naturligt utlopp för egenskaper som de är framavlade för. De får "lätta på trycket".

För regler och bilder på gryt, gå in på SKKs hemsida och läs mer under trycksaker,
Bestämmelser för grythundsarbete.
 
Länkar:
www.grythundklubben.com

Grytträning i Skåne:
www.mvf.nu
www.ekebyvilt.com
(Text: Annika Ottosson)

Har du erfarenhet av grytarbete? Skicka gärna boktips, bilder mm till oss! Maila här!