ÖstWestie

ÖstWestie är lokalklubben för dig i östra Sverige.
Vi anordnar kontinuerligt olika typer av sammankomster t ex. söndagspromenader, trimkurser, olika typer av föredrag, utställningar, mm.

Att delta i klubbens aktiviteter är ett perfekt sätt att lära känna andra westieägare och deras hundar.
Du får möjligheten att ställa frågor och diskutera westie.
Maila till Lena Backman för att få information om ÖstWesties alla aktiviteter.

 

Styrelsen 2016

Östwestie Plusgiro 50 54 99-4

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Lena Backman
Svalövsvägen 12
121 53 Johanneshov
070-661 33 21
across@comhem.se
Acki Ahrengart
Måsvägen 14
183 57 Täby
070-736 24 04
ahrengart@hotmail.com
Birgitta Ekbom
Frejvägen 41
184 92  Åkersberga
070-357 42 11 birgitta.ekbom@rimrock.nu
     

Vice ordförande

Ledamot

Suppleant

Karin Söderqvist
Sista Styverns väg 3
194 53 Upplands Väsby
08-35 42 42, 0709-52 54 32 ka.so@tele2.se
Eva Fors
Odengatan 21
114 24 Stockholm
070-740 35 11 evamariafors@hotmail.com

Margaretha Carlberg Karlavägen 1
114 24 Stockholm
0705-36 56 43 margaretha.carlberg@telia.com

     

Suppleant

   
Anna Burtus
Grindtorpsvägen 21
183 32  Täby
0708-677 483
anna@burtus.se
 
      

Valberedning

Linda Bauer, sammankallande kellie_linda@hotmail.com Reidun Aldrin
jazzing@telia.com
Agneta Grenliden agneta.grenliden@gmail.com