Avels- och uppfödarkommittén

WestieAlliansens Avels- och Uppfödarkommitté – AUK har till uppgift att samla och sprida kunskap och information till uppfödarna och hanhundsägarna så att dessa med rasens bästa för ögonen bedriver avel i enlighet med de stadgar, förordningar, föreskrifter och paragrafer som vi skall rätta oss efter.

Alla är välkomna med frågor till Avels- och Uppfödarkommittén. Vi ser till att frågorna kommer rätt och blir besvarade. Vi hoppas på ett gott samarbete.

Kontakt: auk@westiealliansen.seRasrevidering 2015 med SKK:s kommentarer

Uppföljning av registreringar samt följsamheten av RAS 2015


Dokument med info om hälsoenkäten 2013