Medlemskap för valpköpare

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för Westiealliansens räkning.

Vill Du bli medlem i WestieAlliansen, WA, så ring till SKK 08-795 30 50 eller skicka e-post till medlem@skk.se
Ange att Du önskar bli medlem i WestieAlliansen, ange namn, adress, telefon nummer och personnummer
(SKK behöver detta för att hålla reda på alla medlemmar), så kommer ett inbetalningskort på posten inom 2-3 veckor.

Medlemskapet är rullande, d v s man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in avgiften.
I medlemskapet ingår vår medlemstidning "WestieNytt" som kommer 4 gånger per år.

Medlemsavgifter

Enskild medlem: 250 kr
Familjemedlem: 50 kr
Medlem bosatt i nordiskt land: 275 kr
Medlem bosatt i utomnordiskt land: 325 kr

Uppfödare som vill betala medlemskap för valpköpare!

Ni kommer att göra som ni alltid har gjort, meddela vår kassör Cathy kassor@westiealliansen.sedin valpköpares namn, adress samt personnummer (SKK behöver det för att hålla ordning på alla medlemmar) och telefonnummer. Betala in 125 kronor på Westiealliansens bankgiro konto 5332-0123, skriv tydligt uppgifterna även vid inbetalningen.