Uppfödarmöte 2015 i Gränna

Alla filer är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster

Anteckningar från uppfödarmötet

Föredrag av Karin Drotz, avelskonsulent SKK

"Vad säger SKK?" Om grundregler, avelspolicy och annat som styr aveln.

Ingegerd Grünberger

Genomgång av Hudproblematiken i hälsoenkäterna från 2013 och 2008

 

Nästa uppfödarmöte äger rum hösten 2017